Rantsal Dönüşüm Değil, Kentsel Dönüşüm…!

29 Mayıs 2012Leave a reply

Değerli BURSA’lılar,

Bir süredir, hem medyada hem de halk arasında “Kentsel Dönüşüm” konusunda çok çeşitli görüşler konuşuluyor ve paylaşılıyor. Pek çok kurum bununla ilgili farklı açıklamalar yapıyor. Bütün bu süreç içerisinde ise Belediye’lerin bir bölümü kendi sorumlu oldukları belli bölgeler için “Kentsel Dönüşüm” alanlarını planlamış ve projelendirmiş durumda.

Aslına bakarsanız her kurum ve/veya kişi henüz yasa çıkmadığından, kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda çeşitli yorumlar yapmaktadır.

Peki?

Herkes kendi yorumunu yaparsa kafalar karışır mı?

Karışır.

Bu durumda ne yapmalı, doğrusu nedir? Bu iş nasıl olmalıdır?

Bana göre burada tek doğru var;

“İnsan faktörü”

Uzmanların genelde söylediği;

Deprem öldürmez bina öldürür.

Bu nedenle, birinci fazda Bursa’da 1999 öncesi yapılan bina stokunun incelenmesi gerekmektedir.

Sağlıksız yüksek katlı bu binalarda oturan ve her an korku içerisinde yaşayan insanlar bulunmaktadır. Dolayısı ile ilk aşamada bu binaların yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Hem de daha yaşanabilir konutlar tasarlanıp üretilerek.

“Kentsel Dönüşüm” sadece binaların yenilenmesi anlamına gelmemeli. Daha geniş çaplı değerlendirmeli ve hem yerel hem de global örnekler doğrultusunda uzun vadeli inovatif yaklaşımlar sergilenmelidir.

Kısaca;

  1. Kentsel dönüşümün amacı
  2. Kentsel dönüşümün yöntemleri
  3. Dünyada ki örnek projeler Olarak değerlendirilebilir,

Bu başlıkları ………. Sayfamızda okuyabilirsiniz

Konumuz Bursa

Bursa, önceleri yeşili ve tarımıyla ön plandayken, global değişimler doğrultusunda sanayisi ile de ön plana çıkmaya başlamış ve etkinliğini artırmakta olan son derece değerli bir ilimizdir.  “BAKACAK” lokasyonundan BURSA’ya göz attığınızda, güzelim ve geçmişte çok verimli ovaların nasıl katledildiğini rahatlıkla görebiliyoruz.

Köyleri dolaştığınız zaman her 3,5 Km’de doğallık sonrası bir fabrikayı mutlaka görürsünüz. Bu bölgelerde önceki dönemlerde ucuz diye alınmış ve kaçak olarak yapılmış tesisler bulunmaktadır. Nasıl olsa imar/imar affı gelir düşüncesiyle korkusuzca yapılandırılmıştır. Bunu gören işletme sahipleri de yer alıp aynısını yapmışlardır ve bu durum halen devam etmektedir. Bunun sonucunda da,  fabrikaların olması nedeni ile de, ilgili Belediye imar planı yaparken buralara mecburen sanayi imarı vermiştir. Böylelikle kaçak yapılaşmanın önü açılmış ve başkalarına emsal teşkil etmiştir.

Şu anda, birçok köyümüz hem sanayi hem de konut imarına açılacaktır. Güzelim ovalar tarlalar yine yok olacaktır. Bence, mevcut olanlar değerlendirilirse hiç yeni planlamaya ihtiyaç olmayacaktır. Bursa’yı koruyacak tek şey dikey büyümedir (sanayi ve konutta).

Örnek:

OSB – Organize Sanayi imara açılıyor ve 0,50 veya 0,75 ile imar veriliyor. Tabanda 0,50 verip dikeyde 2 veya 3 emsal kullanılmasına izin verilmesi durumunda yerden kazanılacaktır. Bunun ise hiç kimseye zararı olmaz.

Unutmayalım ki insanoğlunun üretemeyeceği tek şey topraktır. Bunu korumamız ve kollamamız en önemli görevlerimizin başında olmalıdır.

Necat SULAR

Yönetim Kurulu Başkanı

About author:

All entries by

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.